Instructie Zelfstudieopdracht studenten Geneeskunde
De volgende link verwijst naar de Instructieopdracht zoals die ook op Blackboard staat: Instructie - zelfstudieopdracht
Thuismetingen tellen mee in het EPD
Meer regie voor de patiënt
Bonstat is een webapplicatie waarin patiënten een groot aantal thuismetingen kunnen bijhouden. Dit zijn gegevens m.b.t. bloeddruk, gewicht, beweging, voeding, gedrag, klachten etc.
Het monitoren van deze gegevens geeft meer inzicht in en regie over de gezondheid.
De applicatie werkt momenteel het best met webbrowser Google Chrome.
Bonstat-app voor metingen
De Bonstat-metingen app is nieuw voor het invullen van thuismetingen en het monitoren van klachten. Deze app is beschikbaar in de Google Playstore en geschikt voor Android versie 4.0.3 en hoger. En er zijn nu bloeddrukmeters, weegschalen en activiteitenmeters te koppelen. Geheel nieuw is de verbinding van Bonstat met het Medical Dashboard.
Voor de zorgverlener
Begeleiding is mogelijk via het gebruik van Bonstat als een stand-alone systeem. Begeleiding via het medisch EPD is mogelijk door een SSO-koppeling van het programma met het EPD/ECD.
Voor de patiënt
Wanneer uw zorgverlener gebruik maakt van het Bonstat praktijkaccount, kunt u gratis gebruik maken van Bonstat. Deze kan uw zorgverlener voor u aanmaken
Of
Vul het contact formulier in dat u hier kunt vinden met het verzoek om een Bonstat-account voor zelfstandig gebruik, zonder zorgverlener.
Monitoring via dagboeken en/of (gekoppelde) devices
Begeleiding via stand-alone systeem of via een koppeling met EPD